Album:  
  • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường - GĐ Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị
  • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường - GĐ Sở trao tặng Bằng khen cho đại diện tập thể lao động xuất sắc năm 2014
  • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường - GĐ Sở trao tặng Bằng khen cho các CCVC đạt Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
  • Big Img Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, chuyên môn đơn vị trực thuộc Sở chụp ảnh lưu niệm sau khi ký kết giao ước thi đua năm 2015