Album:  
  • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường phát biểu khai mạc hội nghị
  • Big Img Đồng chí Điêu Văn Lộc trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017
  • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường trao danh hiệu cho 03 tập thể lao động xuất sắc
  • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường trao bẳng khen cho tập thể lao động xuất sắc
  • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 02 đồng chí
  • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 cán bộ, công chức, viên chức
  • Big Img Đồng chí Điêu Văn Lộc tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho các công chức khối Văn phòng Sở
  • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho các cán bộ, công chức 03 đơn vị trực thuộc
  • Big Img Đồng chí Điêu Văn Lộc tặng bằng khen của Công đoàn Viên chức tỉnh cho 05 cán bộ, công chức, viên chức
  • Big Img Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở ký kết giao ước thi đua với Giám đốc Sở