Liên kết website
THÔNG TIN HÀNG NGÀY
Thời tiết
Ngoại tệ
Giá vàng
0
0
0
0
Tốc độ 0km/h
Tầm nhìn 0km
Độ ẩm 0%
Áp suất: 0 atm
Bình minh 0
Hoàng hôn 0
Văn bản quy phạm pháp luật
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
Số 6964/BNV-TTTT 29/12/2017 Về việc thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ
số 56/2017/QH14 24/11/2017 Nghị quyết về việc tiêp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Thông báo 06/TB-SNV 03/10/2017 Thông báo về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức
Thông tư 05/2017/TT-BNV 15/08/2017 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
Quyết định số 1244/QĐ-UBND 29/05/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính đối với công chức
Quyết định số 1839/QĐ-BNV 24/05/2017 Về việc công nhân kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016 do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức
Quyết định số 1184/QĐ-UBND 24/05/2017 Quyết định về việc ban hành danh mục các ngành thuộc các trường đại học cần tuyển dụng theo quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh
số 04/TB-HĐTNN 05/05/2017 Thông báo điểm thi nâng ngạch và bổ nhiệm, xếp lương ngạch CVC
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND 16/03/2017 Quyết định về việc ban hành Quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh
TB11/TB-UBND 03/03/2017 THông báo giờ làm việc mùa hè năm 2017