Album:  
 • Big Img Đ/c Phạm Thị Hường - TUV, GĐ Sở phát biểu khai mạc hội nghị
 • Big Img Đ/c Điêu Văn Lộc- PGĐ Sở trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
 • Big Img Đ/c Hồ Thị Phương Thủy - Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
 • Big Img Đồng chí Vũ Ngọc Sơn - Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính phát biểu tham luận tại Hội nghị
 • Big Img Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Vân - Chuyên viên Chi cục Văn thư Lưu trữ phát biểu tham luận tại Hội nghị
 • Big Img Đồng chí Cao Thị Minh Nguyệt - Ban Tôn giáo phát biểu tham luận tại Hội nghị
 • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường - TUV, GĐ sở trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân
 • Big Img Đồng chí Điêu Văn Lộc trao tặng danh hiệu thi đua và chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2017
 • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường trao tặng danh hiệu thi đua và chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2017
 • Big Img Đồng chí Nguyễn Thành Nam - Thư ký hội nghị trình bày dự thảo Nghị quyết
 • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường ký giao ước thi đua với các trưởng, phó phòng thuộc Sở
 • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường ký giao ước thi đua với các trưởng, phó phòng thuộc Sở
 • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường ký giao ước thi đua với các trưởng, phó phòng thuộc Sở
 • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường ký giao ước thi đua với các trưởng, phó phòng thuộc Sở
 • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường ký giao ước thi đua với các trưởng, phó phòng thuộc Sở
 • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường ký giao ước thi đua với các trưởng, phó phòng thuộc Sở
 • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường ký giao ước thi đua với các trưởng, phó phòng thuộc Sở
 • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường ký giao ước thi đua với các trưởng, phó phòng thuộc Sở
 • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường ký giao ước thi đua với các trưởng, phó phòng thuộc Sở
 • Big Img Quang cảnh hội nghị