Album:  
  • Big Img Các đồng chí lãnh đạo Sở trồng cây tại Công viên Văn Lang hưởng ứng ngày Tết trồng cây năm 2017
  • Big Img Các đồng chí lãnh đạo Sở trồng cây tại Công viên Văn Lang hưởng ứng ngày Tết trồng cây năm 2017
  • Big Img Các đồng chí lãnh đạo Sở trồng cây tại Công viên Văn Lang hưởng ứng ngày Tết trồng cây năm 2017
  • Big Img Các đồng chí lãnh đạo Sở trồng cây tại Công viên Văn Lang hưởng ứng ngày Tết trồng cây năm 2017
  • Big Img Các đồng chí lãnh đạo Sở trồng cây tại Công viên Văn Lang hưởng ứng ngày Tết trồng cây năm 2017
  • Big Img Các đồng chí lãnh đạo Sở cùng các công chức Văn phòng Sở chụp hình lưu niệm tại cây do Sở Nội vụ trồng hưởng ứng tết Trồng cây năm 2017
  • Big Img Các đồng chí lãnh đạo Sở chụp ảnh lưu niệm tại buổi Tết trồng cây