Album:  
 • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Big Img Đồng chí Điêu Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016
 • Big Img Đồng chí Nguyễn Hữu Cầu - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016
 • Big Img Đồng chí Hạ Đình Mai - Phó trưởng phòng QLCCVC phát biểu tham luận tại Hội nghị
 • Big Img Đồng chí Cao Thị Minh Nguyệt - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Ban Tôn giáo phát biểu tham luận tại HN
 • Big Img Đồng chí Phạm Việt Hòa - Bí thư Đoàn TN Sở phát biểu tham luận tại HN
 • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường - Tỉnh ủy viên, GĐ Sở trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 04 phòng, ban, đơn vị
 • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường - Tỉnh ủy viên, GĐ Sở trao tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 03 phòng, ban, đơn vị
 • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường - Tỉnh ủy viên, GĐ Sở trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho bà Nguyễn Thị Sử - Phó Chánh Thanh tra Sở
 • Big Img Đồng chí Điêu Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở trao tặng Bằng khen Chủ tịch tỉnh cho các công chức, viên chức
 • Big Img Đồng chí Lê Tiến Hưng - Phó Giám đốc Sở trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho các công chức khối Văn phòng Sở
 • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường - Tỉnh ủy viên, GĐ Sở trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho các công chức khối Văn phòng Sở
 • Big Img Đồng chí Nguyễn Xuân Các - Phó GĐ Sở trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 09 công chức khối Văn phòng Sở
 • Big Img Đồng chí Phạm Thị Hường - Tỉnh ủy viên, GĐ Sở trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho các công chức Ban Thi đua - Khen thưởng
 • Big Img Đồng chí Điêu Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho các công chức Ban Thi đua Khen thưởng
 • Big Img Đồng chí Hồ Thị Phương Thủy - Phó GĐ Sở trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 02 công chức Ban Tôn giáo
 • Big Img Đồng chí Lê Tiến Hưng - Phó Giám đốc Sở trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 03 CC, VC Chi cục Văn thư - Lưu trữ
 • Big Img Đồng chí Nguyễn Xuân Các - Phó GĐ Sở trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho các CC, VC Chi cục Văn thư - Lưu trữ
 • Big Img Tập thể Lãnh đạo Sở Nội vụ chụp ảnh lưu niệm cùng Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở sau khi ký kết giao ước thi đua năm 2016