Album:  
 • Big Img Đ/c Bùi Minh Châu - PBT tỉnh ủy, CTUBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
 • Big Img Đ/c Phạm Thị Hường - TUV, GĐ Sở phát biểu khai mạc hội nghị
 • Big Img Đ/c Lê Tiến Hưng - PGĐ Sở trình bày báo cáo kết quả công tác CC hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2016
 • Big Img Đ/c Điêu Văn Lộc- PGĐ Sở trình bày báo cáo tổng kết ngành Nội vụ năm 2016 ; phương hướng nhiệm vụ năm 2017
 • Big Img Đ/c Nguyễn Huy Ngọc - PGĐ Sở Y tế trình bày tham luận tại Hội nghị
 • Big Img Đ/c Đỗ Tiến Luận - Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa trình bày tham luận tại Hội nghị
 • Big Img Đ/c Nguyễn Minh Xuyên - Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng trình bày tham luận tại Hội nghị
 • Big Img Đ/c Trịnh Xuân Chung - PGĐ Sở GTVT trình bày tham luận tại Hội nghị
 • Big Img Đ/c Nguyễn Thị Thu Chung - PGĐ Sở Tư pháp trình bày tham luận tại Hội nghị
 • Big Img Đ/c Bùi Minh Châu - PBT tỉnh ủy, CTUBND tỉnh trao bằng khen và chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015
 • Big Img Đ/c Vi Trọng Lễ - PCT Hội đồng nhân dân tỉnh trao bằng khen và chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015
 • Big Img Toàn cảnh hội nghị đánh giá kết quả cải cách hành chính và tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2016