Liên kết website
Văn bản quy phạm pháp luật
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
02/2023/TT-BNV 23/03/2023 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà