Album:  
  • Big Img Tiến sỹ. Đinh Việt Hòa và Đồng chí Điêu Văn Lộc trao phần thưởng cho Ban cán sự và học viên xuất sắc lớp Bồi dưỡng kỹ năng quản lý lãnh đạo cấp phòng năm 2016