Liên kết website
Chi tiết văn bản
Back

Số ký hiệu:

04/2022/TT-BNV

Trích yếu nội dung: Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách
Ngày ban hành: 23/05/2022
Hình thức văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Người ký duyệt: Phạm Thị Thanh Trà
Tệp đính kèm: thong-tu-so-04-2022-tt-bnv-2505202230719CH.pdf

Các văn bản khác