Liên kết website
Chi tiết văn bản
Back

Số ký hiệu:

05/2022/TT-BNV

Trích yếu nội dung: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tố chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
Ngày ban hành: 23/05/2022
Hình thức văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Người ký duyệt: Phạm Thị Thanh Trà
Tệp đính kèm: VanBanGoc_05_2022_TT_BNV.pdf

Các văn bản khác