Liên kết website
Chi tiết văn bản
Back

Số ký hiệu:

Thông tư 02/2022/TT-BNV

Trích yếu nội dung: Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
Ngày ban hành: 29/01/2022
Hình thức văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Hệ thống VB của TW
Người ký duyệt: Phạm Thị Thanh Trà
Tệp đính kèm: 02-bnv_202202140754212860_000.00.00.H58.pdf

Các văn bản khác