Liên kết website
Chi tiết văn bản
Back

Số ký hiệu:

05/VBHN-BNV

Trích yếu nội dung: Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
Ngày ban hành: 22/07/2022
Hình thức văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Hệ thống VB của TW
Người ký duyệt: Phạm Thị Thanh Trà
Tệp đính kèm: VBHN_05_2022_BNV.pdf
tvVanBanGoc_VBHN_05_2022_BNV.pdf

Các văn bản khác