HỆ THỐNG VB CỦA SỞ
Quyết định
Tờ trình
Công văn
TRA CỨU VĂN BẢN
 
Tên Văn bản: CQBH:
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 Số 6964/BNV-TTTT29/12/2017 Về việc thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ
2 Thông tư 05/2017/TT-BNV15/08/2017 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
3 Thông báo 06/TB-SNV03/10/2017 Thông báo về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức
4 Quyết định số 1184/QĐ-UBND24/05/2017 Quyết định về việc ban hành danh mục các ngành thuộc các trường đại học cần tuyển dụng theo quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh
5 Quyết định 07/2017/QĐ-UBND16/03/2017 Quyết định về việc ban hành Quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh
6 Quyết định số 1244/QĐ-UBND29/05/2017 Quyết định về việc bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính đối với công chức
7 Quyết định số 1839/QĐ-BNV24/05/2017 Về việc công nhân kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016 do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức
8 Số 19/2017/QĐ-UBND27/05/2016 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ
9 Số 19/2017/QĐ-UBND27/05/2016 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ
10 số 04/TB-HĐTNN05/05/2017 Thông báo điểm thi nâng ngạch và bổ nhiệm, xếp lương ngạch CVC
11 TB11/TB-UBND03/03/2017 THông báo giờ làm việc mùa hè năm 2017
12 QĐ số 669/QĐ20/02/2017 Quyết định về việc công bố văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ và danh mục VBQPPL hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ năm 2016
13 5998/UBND-TH27/12/2016 Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
14 Số 6047/KH- UBND29/12/2016 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước
15 số 02/TB-HĐTNN29/11/2016 Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính
16 số 5185/UBND-TH11/11/2016 Công văn chỉ đạo thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gắn với kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm.
17 3949/QĐ-BNV28/10/2016 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính của UBND tỉnh Phú Thọ
18 Chỉ thị 27/CT-TTg08/09/2016 Chỉ thị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
19 số 2365/QĐ-UBND19/09/2016 Quyết định về việc ban hành Đề án thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 -2020
20 Chỉ thị 16/CT-UBND16/09/2016 Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ
123 

Trang Thông tin Điện tử Tổng hợp Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ - cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ

Giấy phép thiết lập TTTĐTTH số 07/GP –TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/7/2015

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Tiến Hưng – Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ: Đường Trần Phú – Phường Tân Dân – Tp. Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103846481