GIỚI THIỆU
  Lịch sử phát triển
  Chức năng nhiệm vụ
  Cơ cấu tổ chức
  Hình ảnh hoạt động
THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH
  Tổ chức Bộ máy - cán bộ
  Quản lý Công chức Viên chức
  Xây dựng chính quyền
  Đào tạo bồi dưỡng CBCC
  Cải cách hành chính
  Thanh tra
  Công tác Thanh niên
  Công tác Tôn giáo
  Thi đua - Khen thưởng
  Văn thư - Lưu trữ
TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Tin hoạt động Sở
  Tin trong tỉnh
  Tin trong nước
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online:
27
Số lượt truy cập:
162011
Sở Nội vụ tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020.
Cập nhật lúc: 10:23 AM, ngày 28/09/2017

 Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2017- 2020 thành công tốt đẹp

 

Thực hiện Hướng dẫn số 10- HD/ĐUK, ngày 18/4/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phú Thọ “về việc hướng dẫn quy trình, nội dung, chương trình và hình thức trang trí đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoặc đảng ủy bộ phận”; Ngày 07 tháng 7 năm 2017 Đảng ủy Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 41-KH/ĐU về việc “Tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020”.

Thực hiện Kế hoạch, chiều ngày 3/8, Chi bộ Chi cục Văn thư lưu trữ long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ, đây là Chi bộ được Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ chọn tiến hành Đại hội làm điểm để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội các Chi bộ. Mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, cùng với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất và nỗ lực cao của Ban Chi ủy và của từng đảng viên, công chức, viên chức Chi bộ Chi cục Văn thư lưu trữ đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã đề ra. Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức, có nhiều hình thức đổi mới trong việc tổ chức quán triệt, học tập và nghiên cứu các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác định hướng cho đảng viên, công chức, viên, viên chức, nhất là đội ngũ đảng viên trẻ không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức lối sống, có tư tưởng chính trị vững vàng, không ngại khó, ngại khổ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Chi bộ đã đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ. Chi bộ đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó, đã tạo ra những định hướng có trọng tâm, trọng điểm giúp đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức nâng cao nghiệp vụ, khả năng nắm bắt, nghiên cứu, tham mưu để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao các chương trình, nhiệm vụ công tác. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm. Có thể nói đây là một trong các Chi bộ tiêu biểu nhất trong công tác phát triển đảng viên mới.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ, Đồng chí Điêu Văn Lộc - Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Chi bộ Chi cục Văn thư lưu trữ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời  đề nghị các đại biểu dự Đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ thêm những nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan, đóng góp cho Đại hội những giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí.

Sau Đại hội Chi bộ điểm, các Chi bộ: Ban Tôn giáo; Văn phòng; Công chức, viên chức - Tổ chức cán bộ, tổ chức phi chính phủ và Thanh tra; Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên; Chi bộ Cải cách hành chính; Ban thi đua khen thưởng đã rút kinh nghiệm và lần lượt tiến hành Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.  

Tại Đại hội, các Chi bộ đã thảo luận, phân tích đánh giá một cách đầy đủ và sâu sắc những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 của các Chi bộ phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, sát đúng với tình hình để lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Căn cứ vào Điều lệ Đảng và các Quy định của Trung ương, với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn và xây dựng, các Chi bộ đã bầu ra Ban Chi uỷ, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 là những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có năng lực và trình độ để tổ chức hoạt động và thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội đề ra. Nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng các Chi bộ thực sự là những hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đúng mọi chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của các đơn vị, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ Sở Nội vụ trong sạch, vững mạnh.

* Danh sách Ban Chi ủy Chi bộ Chi cục Văn thư lưu trữ

1. Đ/c Hoàng Ngọc Dũng - Chi cục trưởng CCVTLT – Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ;

2. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Phó Chi cục trưởng Chi cục VTLT - Phó Bí thư Chi bộ;

3.  Đ/c Nguyễn Thị Thúy Vân - Chuyên viên CCVTLT - Chi ủy viên.

* Danh sách Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Ban Tôn giáo

1. Đ/c Nguyễn Xuân Các - Phó Giám đốc Sở, kiêm Trưởng Ban Tôn giáo – Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ;

2. Đ/c Cao Thị Minh Nguyệt - Phó phòng nghiệp vụ Ban Tôn giáo - Phó Bí thư Chi bộ.

             * Danh sách Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Văn Phòng

1.     Đ/c Nguyễn Thành Nam – Chánh Văn phòng - Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ;

2.     Đ/c Đào Minh Tuân - Phó Chánh Văn phòng - Phó Bí thư Chi bộ.

           * Danh sách Ban Chi ủy Chi bộ Công chức, viên chức - Tổ chức cán bộ, tổ chức phi chính phủ và Thanh tra

 1. Đ/c Nguyễn Trọng Tấn - Chánh thanh tra - Ủy viên BTV Đảng ủy - Bí thư Chi bộ;

 2. Đ/c Nguyễn Hải Quân - Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ và tổ chức phi chính phủ - Phó Bí thư Chi bộ;

          3.  Đ/c Hạ Đình Mai - Phó phòng Công chức, viên chức - Chi ủy viên

           * Danh sách Ban Chi ủy Chi bộ Cải cách hành chính

 1. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Yến - Trưởng phòng Cải cách hành chính – Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ;

 2. Đ/c Vũ Ngọc Sơn - Phó phòng Cải cách hành chính - Phó Bí thư Chi bộ;

           3.  Đ/c Nguyễn Hữu Cầu - Phó phòng Cải cách hành chính - Chi ủy viên.

           * Danh sách Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng

         1. Đ/c Hồ Thị Phương Thủy – Phó Giám đốc Sở, kiêm Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng - Bí thư Chi bộ;

        2. Đ/c Nguyễn Thị Kiều Anh - Trưởng phòng nghiệp vụ 1 – Ban Thi đua Khen thưởng - Chi ủy viên.

                                   Trần Thị Yến - Chuyên viên phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên


Các tin khác:

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Cách nào tinh giản hàng nghìn công chức cấp xã?

Cả nước dư thừa hơn 57.000 công chức, viên chức

Ngân sách phải "nuôi" 1,36 triệu công chức và 49.000 đơn vị sự nghiệp

Thủ tướng: Sẽ lập Tổ công tác để chấn chỉnh kỷ cương hành chính

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2018

Năm 2018: Giảm 1,7% biên chế công chức; 2,5% biên chế sự nghiệp

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành quản lý nhà nước về tôn giáo

Hà Nội tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay

TÌM KIẾM

VĂN BẢN MỚI
Văn bản hành chính Bộ Nội vụ
Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
Thông báo về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức
Quyết định về việc ban hành danh mục các ngành thuộc các trường đại học cần tuyển dụng theo quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh
Quyết định về việc ban hành Quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh
Quyết định về việc bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính đối với công chức
Quyết định về việc công nhân kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2016 do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ
Thông báo

LỊCH
<February 2018>
SuMoTuWeThFrSa
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
    

Trang Thông tin Điện tử Tổng hợp Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ - cơ quan chủ quản: Sở Nội vụ

Giấy phép thiết lập TTTĐTTH số 07/GP –TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/7/2015

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Tiến Hưng – Phó Giám đốc Sở

Địa chỉ: Đường Trần Phú – Phường Tân Dân – Tp. Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103846481